Nu våras det för parklekarna

Utegym på gång i Bandhagen och Rågsved.
Utegym på gång i Bandhagen och Rågsved.
En hinderbana i Vättersparken i Årsta, nya utegym i Bandhagen och Rågsved, boulebana i Örby och en ny multisportplan.
Det och mycket annat kan vi se fram emot i de upprustade parkerna i vår.

Våren är här och det innebär att parklekarna rustas. Här listar vi allt nytt som är på gång.

✓ Vättersparken
Vättersparken får nya lekredskap och nya möbler. Det blir ingen traditionell klätterställning, utan mer som en hinderbana för lite äldre barn. Dessutom blir det nya gungor och redskap för balanslekar. Det blir också en allmän upprustning av parken och nya sittplatser runt plaskdammen. Allt ska vara klart till slutet av sommaren.
– Det kommer att gå att bada i plaskdammen under hela perioden, säger Synnöve Andenberg, parkingenjör.

✓ Trollparken i Årsta
Det finns nya troll i en skogen. Det har stått ett stort trätroll där som började bli slitet och inte gick att renovera.

✓ Backen i Östberga

Plaskdammen har renoverats. Just nu håller man på med ytorna runt omkring. Plaskdammen kommer därför att öppna något senare i år.

✓ Utkiksberget Örby

Under våren genomförs en rad förbättringar på Utkiksberget. Grusplanen på berget byggs om till en lek- och aktivitetsplats med ny lekutrustning, bänkar, bord, grillplats och planteringar. Dessutom ska gångvägar, trappor och belysning förbättras. Arbetet inleds i mars och ska vara klart till hösten.

Nedanför berget vid Järnavägen har det under vintern anlagts en boulebana. Den kommer att förvaltas av Örby idrottssällskap och öppnar till våren.

Så här ska den nya multisportplanen ”Bläckfisken” vid Götakorsvägen se ut. Pressbild InsideOut.

✓ Multisportplan vid Götaforsvägen

På en stor gräsyta längs med Götaforsvägen, parallellt med Örbyleden håller det just nu på att anläggas en annorlunda bollplan i oregelbunden form, som kallas för Bläckfisken.
– Vi jobbar mycket med jämlika parker och vi vill locka fler flickor. Det kan bli bollspel av en annan typ på den här planen som inbjuder till att använda fantasin, säger Synnöve Andenberg.

✓ Nytt utegym i Bandängen och Rågsved

Ett nytt utegym står klart i Bandängen under våren. Redskapen är inspirerade av djur med djurnamn som Oxen och lite smäckrare än vanliga utegymredskap. Det ska också sättas upp skyltar med förslag på träningsprogram.
Dessutom kommer det att bli ett utegym någonstans i Rågsevd/Rågdalen under den här säsongen, men placeringen är inte bestämd än.

✓ Dammtrappan och Pergolan i Enskede

De båda parklekarna i Enskede ha rustats upp och ska få ny gummiyta.

✓ Stackens parklek i Hagsätra

Här har man sett över tillgängligheten och satt upp en ramp, ny utrusning och mjukare underlag.

✓ Plaskdammarna

Plaskdammarna i stadsdelen öppnar vecka 23, lagom till skolavslutningen.