Vårbacka Plaza lex Maria-anmält

Det fanns stora brister i journalen för den man som hittades inlåst på Vårbacka Plaza. Någon vårdplan för honom fanns inte.

Nu har en preliminär lex Maria­anmälan gjorts mot äldreboendet.

Det var den 3 augusti som polisen kom till Vårbacka Plaza i Vårby sedan en anhörig till en annan boende upptäckt den psykiskt funktionshindrade mannen och slagit larm.

Mannen låg på en madrass på golvet, utan möjlighet att själv ta sig ut. Rummet var litet och saknade fönster.

– Det är helt oacceptabelt. Det får inte hända, säger Henrik Kennedy, pressansvarig på Aleris.

Hade mannen placerats där av något särskilt skäl?

– Av hänsyn till mannens integritet kan jag inte uttala mig om det enskilda fallet. Det finns personer som är väldigt svåra att sköta om på olika sätt, men då måste vi klara det på andra sätt, till exempel genom mer personal.

Mannen låg i vilorum avsett för personalen.

Varför kunde man låsa det utifrån?

– Det vet jag inte, säger Henrik Kennedy.

Om det var en nyckel eller om man på annat sätt gjort det omöjligt för mannen att ta sig är inte klargjort.

– Han låg inte där hela tiden och han hade ett annat rum med fönster och fin utsikt, säger Henrik Kennedy.

Hur många timmar per dygn var han i vilorummet?

– Det vet vi inte. Det står inte i journalen.

På grund av den bristfälliga dokumentationen finns det många frågetecken kring mannens vård på Vårbacka Plaza.

Det är Eva Backlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska för bland annat Vårdbacka Plaza, som lämnade in den preliminära anmälan enligt lex Maria till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

– Vi utreder hela boendet ordentligt, säger hon.

När detta är klart skickas en slutlig lex Mariaanmälan.

Om det inträffar något som betraktas som en allvarlig avvikelse på ett boende får Eva Backlund rapport om detta. Hon gör också egna tillsynsbesök.

Aleris har bytt ut den lokala ledningen på Vårbacka och anställt mer personal. Rummet som mannen vistades i är nu möblerat och kan öppnas från insidan.