Vårberg centrum får ny ägare – igen

vårberg
Vårberg centrum säljs igen.
Den 30 april får Vårberg centrum en ny ägare. Dit är det bara en vecka. Ändå är köparen fortfarande hemlig.

I knappt tre år har fastighetsbolaget Agora ägt Vårberg centrum. Men nu har fastighetsägaren meddelat att man sålt centrumet, för 175 miljoner kronor.

Köpare är en lokal, privat fastighetsaktör. Mer än så vill den nuvarande ägaren Agora inte avslöja.

– Jag kan inte säga vem det är. Det är upp till köparen att berätta, säger Agneta Segerhammar, tf vd för Agora.

Hon vill heller inte berätta om några detaljer kring affären, utan hänvisar till ett pressmeddelande. Där står att den tomträtt som sålts (Vårholmen 4) är värd 160 miljoner kronor. Där står också att fastigheten som sålts har en uthyrningsbar area på cirka 24 000 kvadratmeter, att den omfattar cirka 75 lägenheter och en kommersiell yta på cirka 15 000 kvadratmeter.

– Vi har utvecklat fastigheten och gjort den attraktiv genom att bredda utbudet och addera mer service, vård och ett gym. Under våra år som ägare har vi stärkt centrumets position som den lokala mötesplatsen i Vårberg. Försäljningen är en mycket bra affär för Agora och ligger i linje med de övergripande strategierna, att fokusera på centralt belägna platser, säger Agneta Segerhammar, i pressmeddelandet.

Mitt i berättade om försäljningsplanerna i höstas. Då uppgavs att en orsak att Agora främst äger hus där handel bedrivs, medan Vårberg centrum alltmer blivit ett projekt för bostadsutveckling.

Sedan 2011 har centrumet bygg ägare flera gånger. Då tog Stendörren över, sedan en tidigare ägaren gått i konkurs. Stendörren hade planer på att utveckla centrumet men sålde det i stället vidare efter en ganska kort tid, till D. Carnegie & Co.
I juni 2015 sålde Carnegie & Co centrumet, med motiveringen att centrumutveckling inte hörde till bolagets kärnområdet. Köpare var Agora, som nu alltså sålt centrumet.