Elever i Vårberg skänker bort sina dockskåp

Textilläraren Carina Olavsdotter, sexorna Elif Atilmis, Kristyna Holkova, Alland Wrya Hamasour och träslöjdsläran Harri Varonen.
Slöjdlärarna Carina Olavsdotter och Harri Varonen med sexorna Elif, Kristyna och Alland.
Mellanstadieleverna i Söderholmsskolan har gjort sex fina dockskåp i slöjden.
Nu vill de skänka bort dem till barn som kan ha glädje av dem.

Barnen har inte bara byggt dockskåpen. De har också designat och gjort inredningen själva – möbler, tapeter, mattor, gardiner, lampor och annat.

–De har varit jätteduktiga. Både de och vi lärare är otroligt stolta över resultatet, säger trä- och metallslöjdsläraren Harri Varonen.

Det är eleverna i årskurs 4–6 som tillverkat varsitt dockhus, klassvis. Under arbetet har den konstlade gränsen mellan trä- och textilslöjd lösts upp, eftersom de jobbat med både hårda och mjuka material.

– Trä- och textilsslöjd är samma ämne! Det har vi velat visa eleverna, säger trä- och metallslöjdsläraren Harri Varonen, och tillägger att även ämnena teknik och bild integrerats i projektet genom att eleverna ordnat belysning och målat tavlor till dockskåpen.

Efter tio veckors arbete blev dockskåpen nyligen klara. Nu väntar de på nya ägare. Eleverna vill nämligen skänka bort dem.

– De vill skänka bort dem av solidaritet, till en förskola, ett sjukhus eller till en flyktingförläggning, berättar Harri Varonen.

Den som är intresserad av dockskåpen kan kontakta slöjdlärarna på Söderholmsskolan – Harri Varonen eller Carina Olavsdotter, som är textillärare.

Tilläggas kan att Söderholmsskolans elever har extra stor chans att lära sig slöjda väl. De får arbeta i slöjdsalen redan i årskurs 1. Eleverna på lågstadiet slöjdar dessutom med fritidspersonalen när det är fritids.