Vårbergsborna får nya återvinningsstationer

Vårbergsborna får två nya återvinningsstationer.
Vårbergsborna får två nya återvinningsstationer.
Vårberg får en ny återvinningsstation på fredag. Den ska stå vid Ängholmsgränd 6. Här kan Vårbergsborna lämna förpackningar av papper, plast, metall och glas och slänga sina tidningar.

Den nya stationen gör det lättare för dem som bor i området att vara miljövänliga, framhåller Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

– Ganska snart blir det dessutom en återvinningsstation till, vid samma gata, säger regionchefen Annika Ahlberg.

Hon gläder sig över att Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, som äger marken, hörde av sig till FTI och erbjöd en plats.

– Det är första gången en markägare gör det. Vi brukar få kämpa för att få tillgång till platser, säger Annika Ahlberg, som uppmanar andra byggbolag att ta efter.

Återvinningsstationer är inte till för grovsopor. Dem får man lämna i fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller på återvinningscentraler. I Skärholmens stadsdel finns en sådan i Sätra.