ANNONS

Vårbergstoppen ska bli rena fågelparadiset

Tomas Viktor, ordförande i Stockholms ornitologiska förening, hjälper Stockholms stad att sätta upp 70 fågelholkar och även fjärilsholkar på Vårbergstoppen i Vårberg
Vårbergsbon Tomas Viktor är rådgivare när staden sätter upp 70 holkar runt Vårbergstoppen.
Vårbergsbon Tomas Viktor kan Vårbergstoppen som sin egen ficka. Nu hjälper han till att göra fågellivet rikare här.
– Vi har satt upp 70 nya fågelholkar i en ring runt toppen, berättar han.
ANNONS

När Mitt i ringer Tomas Viktor har han just varit på promenad vid Vårbergstoppen. På en kort stund såg han både steglitsor, stenknäckar, talgoxar, koltrastar och olika slags kråkfåglar. Det finns gott om fåglar i området – och nu ska de bli ännu fler. Trafikkontoret har, i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning, satt upp 70 nya holkar i en ring runt Vårbergstoppen.

Tomas Viktor, Vårbergsbo och ordförande i Stockholms ornitologiska förening, har varit rådgivare.

– Vi gör det här för att gynna fågellivet och öka den biologiska mångfalden. Och så vill vi att människor ska få se fågelliv på nära håll på sina utflykter, berättar han.

Arbirister sätter upp uggleholkar på Vårbergstoppen i Vårberg. Vårbergsbon Tomas Viktor, som är rådgivare för projektet att sätta upp 70 holkar här, har tagit bilden.

Arborister sätter upp holkar för kattugglor. Foto: Tomas Viktor

Själv har han varit fågelskådare sedan barnsben. Han bor precis vid Vårbergstoppen och går ofta dit upp för att fågelskåda. Utsikten är milsvid, så platsen är perfekt för den som vill se flyttfåglar dra söderut på hösten och norrut på våren. Varje år ser Tomas Viktor ungefär 125 olika arter från toppen.

– Ändå är det normalt inte så många fågelskådare som hittar hit. Men snart blir förutsättningarna bättre. Vid toppens södra del ska ett fågeltorn byggas och vid den norra delen en plattform. Det gör möjligheterna att studera fågellivet ännu bättre, säger han.

utsiktstorn, fågeltorn, vårbergstoppen

Förslag till utsiktstorn på Vårbergstoppen, framtaget av arkitektfirmorma AndrénFogelström och Tyréns, på beställning av trafikkontoret:  Illustration AndrénFogelström

ANNONS

Men området i sig är alltså också rikt på fåglar. Själva Vårbergstoppen passar arter som trivs i hagmarker och bygger sina bon i buskar – till exempel törnskator, törnsångare och steglistor. Skogsområdet runt omkring lockar arter som bygger sina bon i träd – som mesar, starar, trädkrypare, skogsduvor, tornfalkar och kattugglor.

Nu vill staden ge båda sorterna en skjuts. I höstas planterades därför 10 000 plantor på hagmarken. När de börjar spira lockar de till sig insekter, som blir mat åt fåglarna och därmed gynnar dem. Under januari har man alltså satt upp 70 fågelholkar i skogsområdet.

– Fåglar bygger helst bon i gamla, torra träd som är lätta att hacka i. Problemet är att många av de träden har rensats bort. Därför behövs holkarna. Vi har satt upp elva olika modeller, eftersom olika arter trivs i holkar med olika form och storlek, säger Tomas Viktor.

en fågelholk för starar, uppsatt vid Vårbergstoppen. Stockholms stad sätter upp 70 holkar i en ring runt toppen, för att gynna fågellivet.

En fågelholk för skogsduvor. Foto: Tomas Viktor

Tomas Viktor har rest vida omkring för att studera fåglar. Numera tycker han att det är lika intressant att skåda på hemmaplan. En viktig orsak är klimatförändringarna, som ändrar fåglarnas flyttmönster. Numera återvänder de till Sverige två–tre veckor tidigare än på 1970-talet.

– Det är otroligt viktigt att följa förändringarna i fåglarnas beteende, eftersom de påverkar hur de kommer att klara sig. De arter som kommer först till de bästa häckningsplatserna gynnas medan de som misslyckas får det svårare att klara sig, säger han.

Fakta

Vårbergstoppen

Projektet för att stärka fågellivet ingår i Stockholms stads satsning på Vårbergstoppen.

Totalt satsas cirka 60 miljoner kronor på att göra Vårbergstoppen till en modern stadsdelspark. Utsiktstorn, utegym, grillplatser, sittmöbler, teaterplats, pulkabacke, lekplatser med mera  ingår.

Ändå är tanken att Vårbergstoppen ska behålla sin karaktär. De delar som består av skog och berg ska behållas orörda. En del av den hagmark som vuxit igen ska också återskapas. Detta eftersom hagmark är ovanlig i Stockholm och en viktig miljö för vissa fågelarter.

Upprustningen av Vårbergstoppen ingår i Grönare Stockholm, en satsning på 300 miljoner kronor, för att förstärka en rad grönområden i kommunen. Vårbergstoppen är det enskilt största projektet.

 

Källa: Stockholms stad