Min lokala hjälte

Vårby strandpark får ett rejält lyft

Vårby strandpark
Historia är huvudtemat för Vårby strandpark vars centrala del blir strandstråket mellan Vårbybadet och Korpberget.
Vårby strandpark ska rustas för 13 miljoner kronor och de boende i området får vara med och bestämma innehållet.
Regeringen och Huddinge kommun delar lika på kostnaden för parken som beräknas stå klar 2018.

Kommunen ska tillsammans med de boende i Vårby forma Vårby strandpark, en park där regeringen är med och stöttar med 6,5 miljoner kronor och där kommunen står för en lika stor satsning.

Stödet är tänkt att stimulera till aktivitet och gemenskap, samtidigt som området rustas upp och utvecklas. Historia är huvudtemat för parken vars centrala del blir strandstråket mellan Vårbybadet och Korpberget.

Tanken är att det ska bli en multifunktionell park med plats för bland annat lek, träning och grillning. Men det finns inga spikade planer utan de boende i området ska genom fokusgrupper få vara med och tycka till om hur de vill att parken ska utformas. Projektet ”Tillsammans för Vårby”, där unga i området är verksamma, kommer också att involveras.

– Vi hoppas att det kommer bli som Vårbys vardagsrum, en mötesplats för hela området, men att det också ska komma dit folk från andra kommuner, säger landskapsarkitekten Camilla Fransson på kommunens hemsida.

Nästa höst börjar arbetet med parken som beräknas vara klar 2018.