Sex körfält räcker inte: E4-bro ska byggas ut

E4/E20 förbi Slagsta går över Vårbybron. Nu ska bron byggas ut.
E4/E20 förbi Slagsta går över Vårbybron. Nu ska bron byggas ut.
Sex körfält räcker inte. Vårbybron behöver två körfält till för att inte bli en flaskhals, enligt Trafikverket.

När Förbifarten och Södertörnsleden kopplas ihop med E4/E20 söder om Kungens kurva riskerar Vårbybron att bli en flaskhals. Det menar Trafikverket, som nu undersöker hur bron kan byggas om.

–  Idag är det tre körfält i vardera riktningen, men i framtiden behövs minst två körfält till för att trafiken ska flyta, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef för Tvärförbindelse Södertörn i ett pressmeddelande.

Mälarens botten undersöks

Trafikverket har gett projekt Tvärförbindelse Södertörn i uppdrag att hitta lösningar för den befarade flaskhalsen.

Nu undersöks om den befintliga bron kan byggas om eller om det behöver byggas en helt ny bro.

För att skaffa kunskap om hur jordlagren under Mälarens botten ser ut finns en ponton på plats i vattnet runt bron under hela våren.

Klart till 2026

Den nya utformningen av bron ska vara klar till 2026, då Förbifart Stockholm beräknas öppna för trafik. Tvärförbindelse Södertörn planeras öppna några år senare.

Under hösten 2018 väntas Trafikverket fatta beslut om hur de ska göra med bron. Vårbybron i sin nuvarande utformning invigdes 1996.