ANNONS

Vård för bättre levnadsvanor

ANNONS

stockholm Länets första hälsoenhet har öppnat i Haninge. Landstinget uppger att patienter från hela länet ska tas emot på vårdinrättningen. Senare öppnas liknande hälsoenheter också i Södertälje och i Järva.

Den nya hälsoenheten inriktar sig på att förändra patienternas levnadsvanor på ett bestående sätt. Mottagningen har genom lokaliseringen intill Handens vårdcentral och Haninge rehab tillgång till en träningslokal och ett kök.