Vård i slutskedet ska förbättras

Högsätra Lidingö hospice kommer att få en läkare som är specialist på palliativ vård. Detta efter att Lidingö stad har slutit ett avtal med landstinget. Landstinget har gått med på att betala en specialistläkare som kommer från Byle gård till vårdenheten två gånger i veckan. Att landstinget betalar en kommunal vårdform är ovanligt.

Föreningen Lidingö hospice vänner har tidigare varit mycket kritiska till att hospice inte varit ”ett riktigt hospice”, eftersom där inte funnits tillräcklig kompetens om vård i livets slutskede. De är nu glada över avtalet. Men de vill gärna att verksamheten utvecklas och kommer att fortsätta följa Lidingö hospice.