Värda mer än en back öl

När grävskoporna gick fram i det gamla Klara på 60-talet kastades fungerande kakelugnar ut på backen.

I dag vet man bättre.

I kvarteret Bryggmästaren ska det bli hotell och ett 30-tal vackra gamla Rörstrandskakelugnar tas nu noga tillvara.

En ännu hemlig entreprenör öppnar vid slutet av året hotell i det kvarter där Vete-Katten ligger.

Kvarteret består av flera sammanbyggda hus. Ett är från 1750-talet, nästa från 1880- talet och så ett som byggdes så sent som för 30 år sedan. Nu görs omfattande renoveringar som ska ge plats för hotellet.

I de äldre fastigheterna finns ett 30-tal vackra gamla kakelugnar från Rörstrand. Men nu är det 2013 och att slänga dem på tippen är lyckligtvis inte aktuellt.

Kakelugnsexperten Ronny Bertha plockar nu ned ugnarna bit för bit i kartonger för att de sedan ska kunna sättas upp igen. Han börjar uppifrån och inifrån för att inte skada glaseringen på utsidan. Häller på lite vatten för att det inte ska damma för mycket och plockar så ner ugnen platta för platta innan de läggs i kartonger. En kakelugn brukar väga ett ton, de största exemplaren ett och ett halvt.

Nästan alla ska sedan föras tillbaka till huset, men inte på exakt samma plats där de tidigare stått.

Annat var det på Klararivningarnas tid. Ronny Bertha berättar att hans läromästare på Stockholms Kakelugnsmakeri var med då.

– De fick köpa de ugnar som revs ut för en ölback styck. Fastighetsägarna såg inget värde i dem.

Vi följer med Ronny Bertha ut på Klara norra kyrkogata, vidare uppför slitna stentrappor och in i rum där byggdammet just nu ligger tjockt. Att de är vackra med sina höga fönster och fina proportioner syns ändå. Vart och ett av rummen har haft en egen kakelugn. Man ser fundamenten som är kvar i golvet och på att ugnarna har lämnat avtryck efter sig på väggarna. De har inte varit i bruk på länge eftersom fastigheten varit kontoriserad.

På golven ligger plankor av gran eller furu. Vi fantiserar om vem som kan ha bott här på Gustav III:s tid, men enligt byggnadsantikvarien Annika Andersson fungerade huset redan från början som hotell och ska därmed återfå sin ursprungliga användning.

Det finns också spår från andra epoker. Ronny Bertha har hittat kanyler ovanpå några av kakelugnarna. De kan vara spår från den tid när många hus i Klara stod tomma i väntan på rivning och vinddrivna existenser passade på att söka skydd där.

Även tidigare kan man vara säker på att stans mindre lyckligt lottade har vistats här. Förr fick husen tjocka tegelmurar också invändigt och därför hade nybyggen rå och fuktig luft.

– Då tog man in luffare och hemlösa som fick bo och elda i huset en tid tills murbruket torkat.

Vilken sorts hotellgäster som kommer att ta in i kvarteret Bryggmästaren är ännu hemligt. Liksom namnet på den person som står bakom hotellet.

En av de totalt 28 kakelugnar som plockas ner för att sedan monteras upp igen. Ugnarna är från 1880-talet.

Fakta

Kakelugnen kommer från Tyskland

Kakelugnar som eldades från sidan utvecklades i Sydtyskland redan på medeltiden.

I Sverige började man på 1700-talet elda dem framifrån och 1767 uppfann C.J. Cronstedt och Fabian Wrede ett kanalsystem som tvingar röken upp och ner genom ugnen flera gånger innan den når skorstenen. Då behöver man bara elda ett par gånger om dagen för att hålla ett rum varmt.

Rörstrands kakelugnsfabrik grundades 1726 och låg liksom Mariebergs kakelugnsfabrik på Kungsholmen. De var landets största tillverkare.