Få vardagsbrott klaras upp av polisen

Bernt Malion och Per Lindström, tekniker från LOKUS-gruppen
Arkivbild. Sett till alla brott är det ungefär en tiondel som klaras upp.
Inbrott, misshandel och bedrägeri.
Endast en liten del av alla vardagsbrott klaras upp i Stockholm.
Många av brotten läggs åt sidan utan någon utredning, visar Mitt i:s granskning.

Vardagsbrotten är de brott som de flesta drabbas av. Det kan till exempel vara inbrott, misshandel, stöld, skadegörelse eller bedrägeri.

Mitt i har tittat på hur stor andel av fem vanliga vardagsbrott som klaras upp i Stockholm. Och kan konstatera: väldigt få får en lösning .


I en serie artiklar granskar nu Mitt i den lokala polisens arbete i innerstan. Hur invånarna drabbas i en allt mer jäktad och ansträngd polisorganisation.


En procent klaras upp

Mörkast är det när det gäller brott som skadegörelse och fickstöld – där bara en procent klaras upp. Det är även här som flest brott direktavskrivs, det vill säga läggs åt sidan innan någon utredning påbörjats.

Det finns ingen statistik på stadsdelsnivå, utan siffrorna rör hela region Stockholm och kommer från Brottsförebyggande rådets preliminära statistik för våren 2018.

Inbrott i bostad

Antal handlagda brott: 6 273

Så stor del uppklaras: 3 procent

Så många brott direktavskrivs: 38 procent

Misshandel, inkl. grov

Antal handlagda brott: 12 313

Så stor del uppklaras: 9 procent

Så många brott direktavskrivs: 13 procent

Bedrägerier

Antal handlagda brott: 28 051

Så stor del uppklaras: 9 procent

Så många brott direktavskrivs: 50 procent

Skadegörelse

Antal handlagda brott: 2 948

Så stor del uppklaras: 1 procent

Så många brott direktavskrivs: 96 procent

Fickstöld

Antal handlagda brott: 9 230

Så stor del uppklaras: 1 procent

Så många brott direktavskrivs: 86 procent

Samtliga brott

Antal handlagda brott: 249 259

Så stor del uppklaras: 11 procent

Så många brott direktavskrivs: 56 procent

Kommentar till statistiken:

Ett handlagt brott är där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut. Det kallades tidigare utredda brott, men nu läggs även de outredda brotten med i statistiken.

På uppklarade brott har vi tittat på det som kallas personuppklaring, vilket innebär att minst en misstänkt kan bindas till brottet genom åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse som oftast används vid mindre allvarliga brott. Den misstänkte behöver inte bli dömd i domstol.

Direktavskrivs innebär att brottet skrivs av innan någon utredning påbörjats.