Vårdare såg inte anfall

En person på en gruppbostad fick ett kraftigt epilepsianfall. Men den anställda som satt bredvid märkte ingenting – utan satt och tittade på sin mobiltelefon.

Nu ska kommunens vårdpersonal få information om mobilrutiner.

Händelsen på gruppboendet på Lidingö har anmälts enligt lex Sarah. Det var en eftermiddag i början av maj som en som bor i gruppbostaden fick ett epileptiskt anfall. Personen satt vid köksbordet inne i sin egen lägenhet och strax intill satt en vårdare.

Enligt lex Sarah-anmälan hörde en annan anställd som gick förbi i korridoren den boende och såg genom den öppna dörren till lägenheten vad som höll på att hända. Personen var då röd i ansiktet, hade rödsprängda ögon och kramper.

Men enligt anmälan hade vårdaren som satt bredvid inte märkt någonting utan var upptagen med sin mobiltelefon.

– Det här är väldigt allvarligt, den anställda har brustit i koncentrationen på sitt yrke och i stället fokuserat på sin mobiltelefon, ­säger Marie Söderström, verksamhetsutvecklare på Lidingö stad som har utrett händelsen.

Hade vårdaren någon förklaring till det som hände?

– Nej, det finns inte så mycket att förklara när man är i den situationen, det finns inga bortförklaringar.

Hur kunde den anställda undgå att märka epilepsianfallet?

– Den frågan ställer sig alla. Det är inte acceptabelt och knappt ens möjligt att det går till så här, då har det gått alldeles för långt, ­säger Marie Söderström.

Den anställda har nu fått sluta på boendet och är inte heller kvar i Lidingö stads verksamhet. Enligt områdeschefen Lillan Axelsson finns det tydliga regler för vad som gäller med mobiltelefoner.

– Man får inte använda sin privata mobiltelefon när man är i tjänsten hemma hos boende. Tele­fonen ska helst ligga i personalrummet och så är det på alla gruppbostäder, säger hon.

Lotta Wigen, som är chef för stöd- och omsorgsförvaltningen, håller med om att reglerna är tydliga.

– I dag har många med sig sina telefoner för att kunna bli nådda av till exempel sina barn. Men man ska absolut inte hålla på att till exempel skicka sms när man har ansvar för boende, säger hon.

Nu ska alla vårdanställda i kommunen få information om vilka mobilrutiner som gäller.

– Vi kommer att gå ut och informera om reglerna och även hålla en diskussion i personalgruppen så att de anställda får reflektera över vilka risksituationer som kan uppstå. Överhuvudtaget kommer vi att påminna alla om att vi är där för kundens skull, säger Lotta Wigen.

Lillan Axelsson, områdeschef för särskilt stöd, och förvaltningschefen Lotta Wigen tycker det är positivt att den anställda som upptäckte händelsen snabbt tog tag i situationen.

Fakta

Personal skyldig att anmäla

Det här säger lex Sarah:

Anställda ska genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten.

Den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål.

Den som bedriver verksam­heten ska snarast göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om det visar sig att missförhållandet är allvarligt.

Källa: Socialstyrelsen