Vårdare skrek och tog tag i dement

SALEM Salems kommun har lex Sarah-anmält en händelse då en anställd och en dement person på ett äldreboende i Salems kommun började munhuggas eftersom den boende inte ville äta sin mat.

Det hela slutade med att den anställda kvinnan skrek till den demente och tog tag i armen så att det blev ett rött märke på huden.

Salems kommun har omplacerat den anställde och ska kontrollera att all personal har grundkunskaper om demens.