Vårdare vägrade ge fånge medicin

ÖSTERÅKER En vårdare på Österåkersanstalten har JO-anmälts sedan hon vägrat ge smärtstillande medicin till en nyopererad fånge. Mannen skriver att han hade smärta och feber och att det gått sju timmar sedan han senast fått medicin. När han bad vårdaren om Panodil, som är receptfritt och som han ordinerats av sin läkare, blev svaret först att han tog för mycket medicin och sedan att han inte skulle få eftersom han var ”otrevlig”.