vårdboende kan läggas ner – huset ska rivas

Farsta Avveckla Farsta vård- och omsorgsboende, föreslår Farsta stadsdelsförvaltning.

Boendet har haft intagningsstopp sedan i februari eftersom huset på Ekebergabacken ska rivas. Förvaltningen anser att det saknas lämpliga lokaler att flytta till och att det redan finns ”en överkapacitet av vård- och omsorgsboende i regionen”.

Farsta stadsdelsnämnd tar beslut i frågan på sitt sammanträde den 23 april.