Vårdboende kritiseras efter patient fått njursvikt

En patient vid ett vård- och omsorgsboende i söderort hade svårt att äta, dricka och svälja mediciner, vilket patienten ska ha påpekat flera gånger. Men boendet gav inte patienten rätt vård i tid vilket ledde till att patienten en vecka senare fick skickas till akutmottagningen. Läkarna konstaterade att patienten drabbats av akut njursvikt som sannolikt orsakades av vätskebrist. Nu kritiseras vårdboendet för bristande i kontroll av Inspektionen för vård och omsorg. IVO menar att boendet inte hade gjort någon notering om patientens bristande mat- och vätskeintag och att det saknats en vårdplan för patienten.