Vårdcentraler sämre på att svara i telefon

vårdcentraler svarstider i telefon
Vårdcentralen i Gröndal är en av vårdcentralerna som inte klarar svarstiderna.
Vårdcentralerna i Söderort har blivit sämre på att svara. I Liljeholmen, Axelsberg och Gröndal blev svarstiderna längre under förra året.
Däremot har Älvsjös vårdcentral bättrat sig sedan året innan.

Stockholms läns sjukvårdsområde strävar efter att alla patienter ska få den vård de behöver. Vården ska präglas av god tillgänglighet och dessutom ges i rimlig tid. Speciellt när det kommer till telefonsamtal.

Vad som är rimlig tid beror på om vårdcentralen du ringer har en köfunktion eller inte. Om vårdcentralen saknar köfunktion ska du inte behöva vänta längre än en och en halv minut. Om det däremot finns en köfunktion är den godkända väntetiden 10 minuter.

Söderortscentraler sämre på att svara

I genomsnitt uppfyller vårdcentralerna i Stockholms läns sjukvårdsområde väntetiderna till 90 procent. Bland de landstingsägda vårdcentralerna Söderort är resultaten blandade. Bara tre av totalt åtta vårdcentraler i Söderort har förbättrat sin förmåga att svara i tid under 2018 i jämförelse med året innan. I Hägersten-Liljeholmens stadsdel klarade ingen vårdcentral att korta svarstiderna under 2018. Däremot lyckades Älvsjö vårdcentral bättra svarstiderna något.

Bäst svarstider har vårdcentralen i Skärholmen. Där är alla samtal inom gränsen för vad som är godkänt.


Så bra är vårdcentralerna på att svara

Andel telefonsamtal som besvarats inom godkänd tid.

Källa: Stockholms läns sjukvårdsområde