Vårdcentral missade 17-årig flickas diabetes

En 17-årig diabetessjuk flicka skickades hem från en vårdcentral i Täby trots att blodprover visade att hon hade klara tecken på sjukdomen.

I en en lex Maria-anmälan från verksamhetschefen framgår att hon borde ha skickats till sjukhus samma dag men i stället tog det två dagar innan hon fick vård.

Vårdcentralens analys av händelsen är bland annat att den vikarierande läkaren hade bristande kunskaper om diabetes.