ANNONS

Här är vårdcentralen med högst betyg i Väsby

Över 1000 Väsbybor som besökt sin vårdcentral i oktober tillfrågades om upplevelsen. Nu presenterar nationella patientnämnden enkäten om hur nöjda patienterna var med vården.
ANNONS

Nationella patientnämnden undersökte hur patienter som besökte sin vårdcentral under oktober upplevde besöket under hösten. De flesta svarande hade ett positivt helhetsintryck efter besöket på en vårdcentral i Väsby.

Bästa betyg fick Östra vårdcentralen vid Löwenströmska sjukhuset där 88,5 procent av besökarna hade ett positivt helhetsintryck. Sämst betyg fick Capio vårdcentral vid Väsby centrum där 66,8 procent av besökarna hade ett positivt helhetsintryck.


Här hittar du populäraste vårdcentralen

Så många procent av patienterna hade ett positivt helhetsintryck av besöket på vårdcentralen. Grönare färg innebär högra betyg. Siffran motsvarar andelen besökare som haft ett positiv helhetsintryck av besöket.
Klicka runt i kartan för att få mer information.

Källa: Nationella patientnämnden


Den vårdcentral där flest besökare upplevde att de fick besöka vårdcentralen inom rimlig tid var Veritas vårdcentral. 85,3 procent tyckte att de fick ett besök inom rimlig tid medan 57,9 procent av patienterna tyckte det på Capio Vårdcentral Väsby.


Fick du besöka vårdcentralen inom rimlig tid?

Så många procent av patienterna svarade positivt på frågan.

Källa: Nationella patientnämnden


 

ANNONS