Vårdcentralen var insnöad flera dagar

Snöröjningen kring vårdcentralen och apoteket i Tullinge är för dålig, anser både besökare och personal.

– Man måste kunna ta sig fram, säger Helena Josefsson, chef på vårdcentralen.

Dåligt skottat, svårt att ta sig fram och ont om parkeringsplatser. Kritiken från både besökare och personal är hårt mot hur snöröjningen fungerat hittills den här vintern.

– Jag har full respekt för att det dröjer efter ett så kraftigt snöfall, men det är ett jätteproblem att det går dygn efter dygn utan att det skottas, säger Helena Josefsson.

Ansvaret för snöröjningen på gator och gångvägar kring huset där bland annat vårdcentralen ligger delas mellan kommunen, en bostadsrättsförening och fastighetsägaren Hemsö.

Bristen på helhetssyn är ett problem, menar Helena Josefsson.

– Alla skyller på alla. Man borde högprioritera offentliga verksamheter dit människor måste kunna ta sig.

Jonas Jalkander, regionchef på Hemsö, beklagar att det tagit så lång tid.

– Vi har bytt företag som sköter snöröjningen och det är alltid svårt att veta exakt var man ska röja när det är första gången. Det är olyckligt, men vi jobbar på det och jag hoppas att det ska gå snabbare nästa gång.

Kommunen har ingen samordning med fastighetsägarna om snöröjningen. Blir det något problem, som att någon plogar snö i vägen för någon annan, löser man dem från gång till gång, säger Tommy Hall, som ansvarar för kommunens snöröjning. Med Trafikverket har man tätare kontakter.

Under andra halvan av förra veckan övergick snöröjarna till att transportera bort snö från framför allt trånga villagator i Tullinge.Här har kritiken varit hård mot långsam snöröjning. En kvinna i östra Tullinge har anmält kommunen till Justitieombudsmannen (JO) för att man har plogat in hennes hus.

Snötransporterna blir dyrare för kommunen än planerat. De 18,6 miljoner kronor som avsatts för snöröjning 2012 kommer att överskridas med runt 700 000 kronor, tror Tommy Hall.

Fakta

Skotta rätt

Trafikverket har ansvar för det statliga vägnätet, framför allt riksvägar och länsvägar.

Kommunen har ansvar för stadsgator, för trottoarer och gång- och cykelvägar.

Fastighetsägare har ansvar för att ta bort snö på marken närmast en fastighet och snö och is från taket. Denne får inte skotta ut snön på kommunal gata.

Källa: Botkyrka kommun, Trafikverket, Villaägarna