Vårdcentralen varnade för MRSA-smitta

Kungsholmen Kungsholmsbon Christina Cedergren besökte i början av september Fridhemsplans vårdcentral för att lägga om ett sår efter en höftledsoperation. I förra veckan fick hon plötsligt ett brev från landstinget om att hon skulle gå och testa sig för MRSA-bakterier som hon exponerats för under besöket på mottagningen.

– Det var ett standardbrev med en handskriven hänvisning till var jag kunde gå för att testa mig, ingen mer information än så. Jättedåligt, man blir ju orolig, säger hon.

Men det finns ingen anledning till oro menar verksamhetschefen på vårdcentralen, Pontus Netré.

Vi hade en patient här som testades positivt och då är rutinen att alla som varit här samma dag måste komma och lämna prov. Men inget av de senare proven har varit positiva. Vi har inte haft smittan här hos oss utan den har kommit utifrån, säger han.

MRSA är en stafylokockbakterie som är resistent mot vanlig antibiotika.