Vårdcentralerna får bottenbetyg

Trots krismöte och handlingsplaner hamnar Upplands-Bros vårdcentraler på sämst plats i länet – igen.

Förra veckan presenterades Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin årliga nationella patientenkät. Upplands-Bros två vårdcentraler är sämst i länet, för andra året i rad.

Bara 57 procent av de som deltog i enkäten uppger att de fått ett bra helhetsintryck av vårdcentralerna. Var femte upplever att de inte fått ett bra bemötande av läkarna och 41 procent skulle inte rekommendera vårdcentralerna till andra.

– Det duger inte, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande i socialnämnden.

Hon menar att nämnden, vid flera tillfällen, påtalat problemen för landstinget.

– Bland annat har vi krävt att få återkoppling från vårdcentralerna för att se vad de låga resultaten beror på. Något måste hända.

Procentsatserna som presenteras nedan (se faktaruta) gäller kommunens vårdcentraler tillsammans. Capios verksamhet i Bro får sämst betyg av de två. Bara 53 procent säger att de fått ett bra helhetsintryck där.

– Det är naturligtvis ett jättetråkigt resultat. Enkäten ger oss en direkt återkoppling från patienterna som är jätteviktig för oss, säger Karin Steinberg, regionchef för Capio närsjukvård.

De låga resultaten beror till viss del på brist på allmänspecialister och distriktssköterskor, säger hon.

– Capio har genomfört undersökningar för att förstå vad de anställda vill ha i sitt dagliga arbete och vilket stöd de behöver. Vi upplever att det är lättare att rekrytera i centrala Stockholm jämfört med förorterna.

Hon uppger att vårdcentralen kommer att göra ytterligare patientenkäter under 2015.

Lokaltidningen Mitt i har kontaktat verksamhetschefen på Kungsängens vårdcentral som inte vill uttala sig innan hon läst rapporten.

Fakta

Så tyckte patienterna

Fick du ett bra bemötande? 81 procent (länet: 91)

Kände du förtroende för läkaren? 73 procent (länet: 86)

Skulle du rekommendera vårdcentralen? 59 procent (länet: 83)

Fick du ett bra helhetsintryck? 57 procent (länet: 73)

Källa: SKL