värdefulla träd kan få nytt skydd

Diplomatstaden Förslaget för hur värdefulla träd i Diplomatstaden ska skyddas permanent, är nu ute på samråd. Vilket innebär att det är fritt fram att lämna synpunkter på förslaget från stadsbyggnadskontoret. Tidigare har träd i området, som tillhör Nationalstadsparken, bara haft ett tillfälligt skydd som går ut i maj 2014. Men nu föreslås alltså att träden ska få ett fast skydd som gäller även efter den perioden.

Förslaget från staden finns att se på Östermalms bibliotek, vid Valhallavägen 146, och på Östermalms stadsdelsförvaltning på Karlavägen 104.