’’Vården är ovärdig’’

När Jenny Alversjö kom för att besöka sin 96-åriga döende mormor på Danderyds sjukhus fick hon en chock.

– Mormor låg i ett förråd på sjukhuset med en handduk som filt, säger TV4-journalisten.

Jenny Alversjös mormor som bott på ett äldrehem i Upplands Väsby blev förra söndagen så dålig att hon fick en plats på Danderyds sjukhus.

Två dagar senare besökte Jenny Alversjö sin mormor på sjukhuset. När hon kom till avdelningen såg hon patienter som låg i korridoren. Hennes mormor låg, enligt henne, i ett litet rum med hyllor belamrade med medicin och på golvet stod sju åtta droppställningar.

Mormodern led av rosfeber och blodförgiftning och hade, enligt Jenny Alversjö, en handduk över sig i stället för en filt eftersom de rena filtarna var slut.

– Mormor hade en kroppstemperatur på 34 grader. Vi försökte täcka över henne med jackor, säger hon.

Lakanen var blodiga eftersom mormodern försökt ta bort besvärliga kanyler.

Jenny Alversjö blev så upprörd över sin mormors behandling att hon kände att det var nödvändigt att på Twitter berätta om hur det stod till på sjukhuset.

”Sitter vid min mormors dödsbädd – i ett förråd pga platsbrist, med en handduk som filt då alla täcken är slut. Hej 5:e jobbskatteavdraget”, twittrade hon.

Senare fick mormodern ett enkelrum på avdelningen. Jenny Alversjö kräver nu en värdigare vård på sjukhuset.

– De sjukaste har inte någon röst och alla har inte en anhörig som kan tala för dem. Det är inte värdigt att mormor blir behandlad så här efter fem barn och tolv barnbarn.

Carl-Göran Ericsson, chefläkare på Danderyds sjukhus, vill inte kommentera enskilda patienter men framhåller att man inte lägger patienter i förråd.

– Däremot lägger vi patienter i behandlingsrum om de är extra svårt sjuka eller tillfälligt i väntan på enkelrum om det behövs avskildhet, säger han.

Jenny Alversjö håller inte med Carl-Göran Ericsson om att mormodern inte låg i ett förråd.

– Han påstår att det inte är ett förråd, men jag har själv sett rummet.

Är det platsbrist på avdelningarna på Danderyds sjukhus?

– I genomsnitt är det inte platsbrist men det kan bli överbeläggning vissa veckoslut och alltid vid längre helger. Dessutom i perioder med extra stor patienttillströmning, säger Carl-Göran Ericsson.

Landsting och kommuner har ett gemensamt ansvar för att medborgare tillbringar så kort tid som möjligt på akutsjukhusen.

Enligt Carl-Göran Ericsson har sjukhuset haft överbeläggningar under jul– och nyårshelgen beroende på att kommunerna inte kunnat ta hem färdigbehandlade patienter på grund av alla helgdagar.

– Lagstadgat har kommunen fem dagar på sig men under jul- och nyårshelgen fick patienterna stanna mycket längre, säger han.

Danderyds kommun som har många patienter på sjukhuset menar dock att man skött sig.

– Vi gjorde en god planering så att inga färdigbehandlade Danderydsbor behövde ligga kvar på sjukhuset i onödan, säger Margareta Heimer, socialchef i Danderyd.

Lars Tunberg (FP) ledamot av hälso- och sjukvårdsstyrelsen norr, uppger att det ska bli fler sjukhusplatser i Stockholms län.

– Danderyds sjukhus ska få en helt ny sjukhusbyggnad.

Enligt planerna kan den nya akutbyggnaden stå klar inom några år.

Han säger att målsättningen är att patienter ska få egna rum som förhindrar smittspridning och samtidigt är bra för både integritet och värdighet.

Han beklagar att det ibland blir nödvändigt med överbeläggningar på sjukhuset.

– Vi kan inte ständigt ha en överkapacitet. Det är en kostnadsfråga, säger han.