ANNONS

Vården får policy för hbt-frågor

ANNONS

LÄNET En policy för hbt-frågor är på gång inom landstinget. Landstingsstyrelsen föreslog under sitt sammanträde förra veckan en policy som klargör hur homosexuella, bisexuella och transpersoner ska synliggöras och bemötas inom landstinget.

Policyns vision är att alla människor, oavsett kön, köns­identitet, könsuttryck eller sexuell läggning, ska bemötas med respekt och kompetens i vårdens olika verksamheter. Definitivt beslut om policyn fattas av landstingsfullmäktige den 6 december.