Anhöriga: ”Besparingar drabbar äldre på Korallen”

Korallens vårdboende har blivit sämre enligt anhöriga.
Korallens vårdboende har blivit sämre enligt anhöriga.
När socialförvaltningen måste spara drabbas de äldre på vårdboendet Korallen av försämringar. Det blir besparingar, dyrare mat och fler outbildade i personalen.
Det skriver Anhörigföreningen i Vallentuna i ett öppet brev till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand, M.

Öppet brev till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand

Neddragningar, ökande kostnader och felaktiga beslut drabbar de boende på vårdboende Korallen som drivs av Vallentuna kommun. Här är några exempel.

Snålsparande

Man snålar på hushållspapper. Nu får personalen inte ställa in hushållspapper på rummen, nej här ska gnetas in för att socialförvaltningen går back med cirka 30 miljoner om året. Detta är bara en av flera absurda indragningar som skett på Korallen den senaste tiden och som drabbar alla, dels verksamheten och dels trivseln.

Dyr mat

Så har kommunen ökat kostnaden för mat till de boende med cirka 25 procent. Här ska vi veta att det finns sju kommuner i Sverige där man tar ut över 4000 kronor i månaden i matkostnader. Vallentuna är en av dessa kommuner. Maten tillverkas i ett storkök och med den rationella tillagning det innebär kan man ifrågasätta hur kommunen har upphandlat den tjänsten och det är inte någon lyxmat som serveras.

Outbildad personal

Man drar ned på utbildad personal och bygger en del av verksamheten på jobbpraktik för nyanlända med bristfälliga utbildningar och språkkunskaper. Detta innebär att ordinarie, utbildad personal, inte bara ska ha huvudansvaret för att sköta om de boende utan även måste ledsaga och ta hand om oerfaren personal.

Att utnyttja outbildad personal till att ta hand om våra äldre anser jag vara nedvärderande av den kunskap som behövs på våra äldreboenden och som våra duktiga undersköterskor med gedigen utbildning besitter. Så i detta sammanhang ska all heder och beröm ges till er undersköterskor och utbildad vårdpersonal som orkar med att jobba i motvind.

Ja, detta var några exempel på hur kommunen sköter våra äldreboenden i Vallentuna och det vore intressant att få en kommentar från någon i den politiska ledningen i kommunen eller kanske oppositionen vill svara vad de anser om ovanstående punkter.

den 26 mars 2019

Sven Eric Blom, ledamot i styrelsen

Anhörigföreningen i Vallentuna