ANNONS

Vården missade blindtarm

ANNONS

NACKA En patient som 2012 sökte för svåra buksmärtor fick diagnosen irritabel tarm och ordinerades läkemedel. Samma natt tvingades patienten uppsöka sjukhus och opererades för blindtarmsinflammation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nu avslutat den anmälan vårdgivaren gjort om felaktig behandling av patienten.

IVO skriver i sitt beslut att vårdgivaren fullföljt sina skyldigheter genom att utreda det inträffade och genom att anmäla det till IVO.

Enligt vårdgivarens utredning är sannolikheten liten för att en liknande händelse ska inträffa igen.

ANNONS