Vården registrerar alla utlandsfödda

I Sollentuna kommun registreras det om vårdtagare är födda utomlands.

Uppgifterna går vidare till privata utförare, något som nu har fått kritik.

– Jag kan inte alls förstå att en uppgift om huruvida en person är född utomlands är relevant, speciellt inte för företagen som utför till exempel hemtjänst, säger kommunpolitikern Josefin Silverfur (C) som uppmärksammat frågan.

Lars Davidsson, förvaltningschef på vård- och omsorgskontoret, menar att uppgiften kan finnas i systemet av två orsaker, dels av statistiska skäl och dels för att utförarna ska kunna göra en så bra insats som möjligt.

På vilket sätt skulle utförarna kunna göra en bättre insats för att de vet att personen är född utomlands?

– Det kan ha relevans för språk och sådant, men jag tror att det har rent statistiska skäl, säger han.

Med tanke på att det finns separata fält för behov av tolk, medborgarskap och uppehållstillstånd är det svårt att se vilken funktion fältet ”Född utomlands” fyller ur språksynpunkt, menar centerpartisten Josefin Silverfur.

Och vilka statistiska skäl det skulle kunna röra sig om kan inte Lars Davidsson svara på, men han tycker inte att det är konstigt att fältet är med trots att ett annat redo­gör för tolkbehovet.

Christina Roman, avdelningschef på vård- och omsorgskontoret, berättar att all information fylls i automatiskt från Skatteverket när personal på kommunens vård- och omsorgskontor fyller i personnummer, därmed förstår hon att myndighetssidan får upp sådan information.

Hon anser också att utförarna kan ha ett intresse av att veta om personen talar svenska, men att fältet ”Född utomlands” känns ­irrelevant.

– Nej, jag kan säga att jag tycker att det ser helt onödigt ut, säger hon och fortsätter:

– Att en utförare ska ha den uppgiften finns det ju ingen anledning till. Nästa gång vi träffar leverantören av systemet kommer det här vara en fråga för mig och mina medarbetare att uppmärksamma på.

Jag tycker att det ser helt onödigt ut.Christina Roman, vård- och omsorgskontret.