ANNONS

Värderånare får inte sin dom prövad

ANNONS

En man som dömts till sju års fängelse för att ha rånat en värdetransport i Kista – i vilken han själv jobbade – nekas resning av Riksåklagaren, (RÅ).

Det var i januari 2005 som mannen rånade värdetransporten på drygt 22 miljoner kronor.

Han har själv medgett att han utsatte sin kollega, som körde värdetransporten, för vapenhot vid rånet, men hävdade sedan att han själv handlat i nödvärn och att kollegan i själva verket var medbrottsling. Därför anser mannen att det finns det skäl nog att beviljas resning.

Men RÅ håller inte med, utan anser att de bevis som den dömde nu fört fram i sin resningsansökan inte visar något nytt som inte redan prövats av hovrätten.

”De omständigheter och bevis som han åberopat i sin resningsansökan uppfyller till största delen inte nyhetskravet. I vilket fall har de omständigheter eller bevis som han åberopar i resningsärendet inte sådan betydelse att det är sannolikt att de skulle ha lett till att han frikänts eller till ett mildare straff”, skriver RÅ i sin bedömning och fortsätter:

”Hans berättelse är så full av orimligheter att den inte kan stämma överens med sanningen.”

Kollegan, alltså föraren, var under utredningen häktad en kortare period, men mannen var den enda som dömdes för brottet.

När föraren därefter misstänktes i ett annat mål återupptogs förundersökningen i värdetransportrånet. Nästan fyra år efter rånet häktades föraren på sannolika skäl misstänkt för värdetransportrånet, men försattes kort därefter på fri fot innan förundersökningen tills slut lades ner helt.

Hans berättelse är så full av orimligheter att den inte kan stämma överens med sanningen.Riksåklagaren

ANNONS