Vårdguiden blir rikstäckande

LÄNET Landstinget kommer att få nationellt ansvar för informationstjänster för allmänheten på nätet och på telefon. Vårdguiden slås samman med nationella 1177 under det nya namnet 1177 Vårdguiden.