Vårdkaos hotar efter nedläggningsbesked

Rolf Gunnarsson, Anders Hansson och Bengt Nilsson är besvikna att Aleris stänger vårdcentralen. "Vi ska ha en vårdcentral i Tungelsta, så är det bara", säger Bengt Nilsson.
Rolf Gunnarsson, Anders Hansson och Bengt Nilsson är besvikna att Aleris stänger vårdcentralen. "Vi ska ha en vårdcentral i Tungelsta, så är det bara", säger Bengt Nilsson.
Stefan Söder är verksamhetschef på Aleris vårdcentral i Tungelsta.
Stefan Söder är verksamhetschef på Aleris vårdcentral i Tungelsta.
6000 patienter står utan vårdcentral när Aleris stänger i Tungelsta. I Haninge och Nynäshamn bävar man för anstormningen av nya patienter.

Missnöjet kring stängningen av vårdcentralen och bvc växer i Tungelsta. Beskedet är tydligt. Landstinget sviker sitt uppdrag, menar Tungelstaborna.

– Det är som att vi inte finns. Man får ju åka till Huddinge sjukhus och sätta sig nu då, det verkar vara det landstinget vill, säger Lennart Stålnacke, 62.

Han var en av många som träffade Mitt i Haninge vid vårdcentralen häromveckan. Höggravida Malin Frögren, 30, var en annan. I mitten av november kommer hennes andra barn. Nu stänger det bvc som funnits i flera år.

– Hur ska vi kunna säkra vården för våra barn nu? Är man nyförlöst mamma kan man inte åka till Handen var och varannan dag. Och alla har inte bil, säger hon.

Befolkningen i Tungelsta har ökat med runt 1 000 personer den senaste tioårsperioden. I dag bor här 5 364 personer, och just nu byggs och planeras för 900 nya bostäder. Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M) var också på plats. Hon hävdar att landstinget varit för passiva i frågan.

– Det finns inte plats för Tungelstas patienter i Västerhaninge, Jordbro eller Handen. Det är omöjligt. Det skulle ge långa väntetider och tvinga Tungelstaborna till akutmottagningarna, säger hon.

Socialdemokraterna i landstinget vill att landstinget tar över driften av vårdcentralen. Det är helt enkelt för svårt för en privat aktör att få lönsamhet i en vårdcentral i Tungelsta, har oppositionslandstingsråd Dag Larsson (S) hävdat.

Aleris själva hävdar att man brutit mot avtalet när man bedrivit verksamhet i Tungelsta utan fasta läkare.

– I över två års tid har vi inte lyckats rekrytera fast läkare. Enligt avtalet måste vi ha minst två specialister i allmänmedicin, säger Stefan Söder, verksamhetschef vid Aleris vårdcentral Tungelsta.

Flera av era patienter säger att två läkare erbjudit sig ta fast anställning?

– Vi hade dialog med en inhyrd doktor, som var villig att ta anställning. Men det var precis när vårt beslut kom. Vi hade ändå behövt kanske tre läkare för att följa patientsäkerheten.

Aleris har en längre tid försökt överlåta verksamheten till andra vårdgivare med fast läkare, enligt Stefan Söder.

– Att lägga ned var det sista vi ville göra, säger han.

Sedan landstingets nya ersättningsmodeller trädde i kraft i år har ersättningen omfördelats. De vårdgivare med patienter med tyngre vårdbehov premieras mer än de vårdgivare med friskare och yngre patienter en. Och enligt simuleringarna skulle Tungelsta i år få viss reduktion av ersättningen.

På frågan om Tungelsta hade stängt utan den nya ersättningsmodellen, svarar Stefan Söder:

– Det är en spekulativ fråga. Det finns inte med i bilden, det går inte att svara på.

Men nu ser det ut som att Tungelsta kommer upp i samma ersättning som 2015, 14 miljoner, varken mer eller mindre. Ersättningsmodellerna har alltså inte påverkat ekonomin på Tungelsta vårdcentral om man tittar på de faktiska utbetalningarna i år.

– Det som däremot haft betydligt större påverkan på Tungelstas ekonomi är att vårdcentralen bemannat mottagningen med hyrläkare till en betydligt högre kostnad än fast anställda läkare, säger landstingets enhetschef för allmän medicin, Peter Lundqvist.

Läs mer: 400 läkare saknas i länet

Läs mer: Läkarbrist på vårdcentraler

Fakta

Vet du mer? Tipsa oss!

Har du tips om vården i Haninge? Mejla till filip.magnusson@mitti.se

Fakta

Så fördelas pengarna från i år

Tidigare betydde fler besök desto mer pengar till en vårdcentral. Men nu ger vårdtunga äldre patienter och fler hembesök mer ersättning till vårdgivarna. Ersättningen för ett vanligt läkarbesök har till exempel sänkts från 484 till 250 kronor.

20 procent av listningsersättningen justeras med ett behovsindex som ger en socioekonomisk fördelning av ersättningen (CNI). Jordbro vårdcentral har ett ”relativt CNI”-värde på 1,6, Brandbergens vårdcentral 1,2, medan Aleris i Tungelsta har 0,7 och Vendelsö vårdcentral 0,6 i CNI.

För att husläkarmottagningarna ska kunna arbeta mer med förebyggande hälso- och sjukvård och kunna justera ersättningsnivåerna har landstinget för 2017 tillsatt 140 miljoner kronor. Även Tungelsta skulle få del av detta.

Källa: Landstinget, Vårdföretagarna, Stockholms läkarförening