Vårdpersonal hotad med kniv

Den 76-årige mannen hotade personalen på ett serviceboende i söderort med kniv och uttalade dödshot.

I en ny undersökning uppger hälften av de som jobbar inom vården att de utsatts för hot och våld på jobbet.

Det var hösten 2010 som den 76-årige mannen och hans svårt sjuka hustru flyttade till ett serviceboende i söderort. Mannen ansåg att hans fru inte fick den vård hon skulle ha och vid flera tillfällen blev mannen aggressiv mot personalen.

Bland annat hotade han en gruppchef på servicehuset med kniv och sparkade en undersköterska på benen. Mannen dömdes nyligen i Södertörns tingsrätt till villkorlig dom och dagsböter för bland annat olaga hot och ringa misshandel.

En av sjuksköterskorna vittnade om att hon haft svårt att sova och haft ångest när hon skulle besöka mannen i sitt jobb.

Att personal som jobbar inom vården utsätts för hot och våld är inte ovanligt. I en enkätundersökning som Kommunalarbetaren nyligen gjorde uppger 50 procent att de utsatts för våld och hot på jobbet.

Annelie Nordström, förbundsordförande på Kommunal, beskriver enkätresultatet som ”fasansfullt”.

– Risken för hot och våld har alltid funnits som ett inslag inom vården. Men det vi ser nu är någonting nytt och det är på väg åt helt fel håll, säger Annelie Nordström.

Samtidigt är hon inte förvånad över utvecklingen som hon menar är ett direkt resultat av de nedskärningar som ständigt görs inom vården. Personalen har hög arbetsbelastning och är hela tiden under stor stress.

– För att motverka våld och hot krävs yrkesutbildad personal, hög kontinuitet i form av tillsvidareanställningar och en bra bemanning.

Fakta

Många rädda

1 827 medlemmar i Kommunal, som jobbar inom vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och psykiskt sjuka, har svarat på Kommunalarbetarens enkät.

50 procent av de svarande uppger att de utsatts för hot och våld på jobbet det senaste året.

27 procent uppger att de känt rädsla för sin personliga säkerhet på jobbet.