Sös får färre vårdplatser efter ombyggnad

Södersjukhusets entré.
I veckan tar landstingets politiker beslut om en ny ombyggnad på Södersjukhuset. Men efter den renoveringen kommer de aktuella byggnaderna ha färre vårdplatser än i dag. Något som oppositionen är kritisk mot.

Beslutet rör 400 miljoner kronor och ska gå till att modernisera Södersjukhusets vårdplatser i byggnad 17 och 18.

Oppositionspartiet Miljöpartiet hissar dock en varningens flagg inför beslutet. De har byggnaderna kommer nämligen att få färre vårdplatser när denna modernisering är klar år 2022.

– Ett växande Stockholm behöver fler vårdplatser, inte färre, säger landstingspolitikern Tomas Eriksson (MP).

Ska bli färre platser på Sös

Moderata fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist säger att det är just i de här byggnaderna som det kommer att bli färre vårdplatser.

– Men vi har en helt ny byggnad med 183 nya platser, säger Lindquist (M).

Däremot är den långsiktiga planen att det ska bli färre vårdplatser på Sös i framtiden. Paul Lindquist (M) tycker inte att antalet vårdplatser är det viktiga att mäta.

– Det är mer relevant med antal vårdtillfällen. Vi ska inte ta emot färre patienter bara för att det blir färre platser, säger Lindquist.

Alliansen i landstinget driver en linje där patienter ska vårdas kortare tid på sjukhusen. På så sätt kan fler tas emot men uppta mindre plats, är tanken.