”Varför ska just Sjövägen fredas från trafik?”

Signaturen "Undrande" är frågande till varför just Sjövägen ska stängas av, men inte andra hårt trafikerade gator i Solna.

”Kan någon förklara för mig varför just Sjövägen ska fredas från biltrafik? Vi bor i en stad, kan någon verkligen förvänta sig att det inte ska förekomma biltrafik på gatan där man bor?

Jag kan komma på många andra gator där det finns genomfartstrafik som kan behöva stängas av: Ankdammsgatan, Armégatan, Storgatan för att nämna några exempel.

Så jag ställer frågan igen: Varför ska just Sjövägen fredas från biltrafik? För att några redan privilegierade villaägare ska höja värdet på sina villor ännu mer? Ska Sjövägen verkligen behandlas som deras privata infart?”

Undrande