Vargarna utökar sitt revir västerut

RIALA Riala-reviret växer. Länsstyrelsen ser tecken på att vargarna håller på att utöka sitt område västerut. Tidigare har vargarna företrädesvis hållit sig på östra sidan om E18. Men på den senaste tiden finns det flera observationer på västra sidan motorvägen, den senaste i Billsta, sex mil väster om Kårsta. Där hittades spår efter två vargar, en större och en mindre samt resterna av ett slaget rådjur. Länsstyrelsen har varit där och kan bekräfta att det sannolikt rör sig om varg.