Vargpar väljer att gå på Vallentunasidan av Riala

Två vargar, en hanne och en tik finns nu i Rialareviret. Om paret håller ihop kan det bli valpar i vår.

– Det är inte otroligt, säger Hanna Dittrich-­Söderman på länsstyrelsen.

Nu är det full fart på vargarna i Rialareviret. Närmare 15 observationer har rapporterats in av privatpersoner sedan den 20 januari, många av dem har gjorts i Brottby.

Det handlar både om vargar man sett och spår av vargar som rapporterats in till det närbaserade observationssystemet rovobs.se.

Knappt hälften av observationerna har kvalitetssäkrats av länsstyrelsen, vars spårningsperiod pågår just nu.

Både privatpersoners observationer och länsstyrelsens spårningar pekar åt samma håll. Konstellationen av vargar i Rialareviret, Stockholms enda varg­revir, har förändrats och reviret omformats en smula. För tillfället väljer vargarna att gå på västra sidan om E18, alltså på Vallentunasidan.

Som Mitt i Vallentunasteget tidigare rapporterat, rör det sig om ett nytt vargpar som nu revirmarkerar i området. En vanlig uppfattning är att det finns fler vargar i reviret om några siktats. Men det bedömer rovdjurhandläggaren Hanna Dittrich-Söderman på länsstyrelsen som osannolikt.

– Vi har bara spårat två vargar, säger hon.

Vilka de två individerna är vet inte länsstyrelsen. Tidigare i januari stod det klart att en ny tik gick med en hanne i området. Man förutsatte då att hannen var densamme som etablerade reviret 2009. Senare hittades dock den vargens spillning i Värmland. DNA-analyser av Rialavargarnas spillning kommer sannolikt att genomföras senare. Nu prioriteras de vargtätare länen.

Men att två vargar går i Rialareviret öppnar för en ny valpkull i vår. Den skulle i så fall bli revirets tredje kull.

– Det är inte otroligt att det kan hända. Men det är lite för tidigt att säga. Om cirka en månad gör vi en prognos, säger Hanna Dittrich-Söderman.

En ny valpkull kräver tre saker. Ett vargpar som går tillsammans, löpblod från tiken och revirmarkeringar.

– Men mycket kan hända. Vi kan stå med en överkörd varg i morgon, säger Hanna Dittrich-Söderman.

Fakta

Rialavargarna

Rialareviret etablerades sommaren 2009. Våren 2010 och 2011 föddes valpar i reviret.

Förra vintern försvann ursprungstiken och hannen blev ensam kvar.

I januari fastställdes att en ny tik gjort hannen sällskap. Senare visade det sig att det inte var den ursprungliga hannen. Det är oklart om det är en invandrad hanne eller en av de nu vuxna valparna.

Källa: Länsstyrelsen