Vargreviret kan ha blivit större

KÅRSTA/KARBY Två vargar spårades i tisdags öster om Kårsta och Karby. Allt fler spårningar av varg i området kan betyda att Rialareviret har utvidgats åt väster, enligt länsstyrelsen.

Men innan det går att säkerställa att reviret blivit större behövs fler observationer. Inga revirmarkeringar kunde nämligen hittas i skogen under tisdagen.

Vargarna spårades i två kilometer, vilket är kortare än länsstyrelsen hoppats på. När snön började falla på eftermiddagen tvingades man avsluta spårningen.