Vargstängsel nära för Tyresta gård

Hästägare upptäckte tidigt på söndagsmorgonen 3 september de svårt angripna fåren.
Hästägare upptäckte tidigt på söndagsmorgonen 3 september de attackerade fåren.
Efter den dödliga vargattacken – nu ser Tyresta gård ut att få bidrag för rovdjursstängsel. "Tyresta är prioriterade i de områden vi tittar på för att bevilja stöd", säger Anders Larsson på länsstyrelsen.

Efter att tre av visningsjordbruket Tyresta gårds får revs av varg den 3 september har vargfrågan blivit het i Haninge och Tyresö.

Mitt i kunde berätta att Tyresta nationalpark, som förvaltas av stiftelsen Tyrestaskogen, hade sökt stöd hos länsstyrelsen för vargstängsel, så kallat rovdjursavvisande stängsel, två år tidigare utan att ha fått hjälp.

Då var dock ingen varg konstaterad i området. Och någon ny ansökan gjorde aldrig nationalparken när varg bekräftades på Södertörn inför sommaren i år.

Det gjorde man dock efter vargattacken. En ansökan länsstyrelsen nu är positiva till.

Det är först efter ett angrepp som vi ser att antalet bidragsansökningarna till oss ökar

Anders Larsson, länsstyrelsen

– Det finns förutsättningar för att bevilja Tyresta stöd, men de behöver komplettera ansökan, säger Anders Larsson vid landsbygdsutvecklingsenheten till Mitt i på måndagen.

Borde Tyresta sökt nytt stöd tidigare, redan när vargen var konstaterad?

– Det har jag ingen uppfattning om, det kan jag inte säga. Men det är först efter ett angrepp som vi ser att antalet bidragsansökningar till oss ökar.

Länsstyrelsens landsbygdsutvecklingsenhet har en budget mellan åren 2014-2020 på 1,2 miljoner kronor för rovdjursstängsel.

– Det mesta har gått till södra delen av länet, bland annat till områdena vid gamla Sjundareviret i Södertälje kommun. Sedan två år tillbaka finns inte något revir där. Men även om ingen föryngring finns, så finns förekomst av varg där, säger Anders Larsson.

 

 

Tyresta gårds personal har själva uppgett för Mitt i att själva stängslet kostar mellan 250 000-300 000 kronor. Beviljat bidrag från länsstyrelsen innebär bidrag på mellan 50 kronor till över 100 kronor per meter stängsel.

Att sätta upp ett viltvårdsstängsel är inget lätt projekt. Det kan ta mellan två till fyra månader.

På Tyresta gårds visningsjordbruk har dessutom besökare sedan tidigare haft synpunkter på elstängsel, eftersom det inte känts välkomnande när man vill titta på fåren, och att man kan få stötar, har det hetat.

Det är 99 procent säkert

Anders Larsson, länsstyrelsen, om viltvårdsstängsel

Men nu är det alltså nära i Tyresta.

– Rovdjursstängsel ska vara 1,10 meter högt, ha fem eltrådar, ordentliga hörn och tillräckligt med ström, enligt Viltskadecenters rekommendationer, säger Anders Larsson.

Men stängslet är ändå inte hundraprocentigt säkert mot varg?

– Det är 99 procent säkert, säger Anders Larsson.

Moderater i både riksdag och i Haninge har krävt skyddsjakt på Södertörnsvargen efter attacken, men någon ansökan om skyddsjakt har länsstyrelsen inte fått.

Under söndagen och måndagen har läsare uppgett för Mitt i att man sett den sändarförsedda vargen både i Jordbro och i Årsta Havsbad, det är dock inget som länsstyrelsen kan bekräfta.

– Den senaste positionen vi har registrerat via GPS-sändaren är Österhaninge i fredags (11 september red anm), säger Mikael Fransson på naturvårdsenheten.

På Tyresta gård tar man nu tills vidare in den gruppen får som blev attackerad på nätterna.