Världskulturmuseer kan tvingas stänga

Östasiatiska museet kan tvingas flytta.
Östasiatiska museet kan tvingas flytta.
Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet kan behöva läggas ner och flytta till Etnografiska. Det uppger Sveriges television.

Enligt Kulturnyheterna på SVT ska regeringen ha beställt en analys av Statens museer för världskulturs ekonomi. Och enligt analysen bör man se över möjligheten att gör sig av med lokaler.

Statens museer för världskultur (SMVK) består av Etnografiska museet på Gärdet, Medelhavsmuseet i Gamla stan och Östasiatiska museet på Skeppsholmen i Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg.

SMVK har ansträngd ekonomi rapporterar SVT och hade under 2015 ett underskott på 5,8 miljoner kronor. Utredningen som regeringen beställt fastslår därför att man bör se över både lokal- och personalkostnader.

Kulturnyheterna har fått uppgifter att det därför finns planer på att stänga Östasiatiska och Medelhavsmuseet, och att de i stället flyttar till Etnografiskas lokaler på Gärdet.