Världsunik ambulans för själslig nöd

Mikaela Abrahamsson och Fredrik Bengtsson tror att en sjukvårdare är mindre skrämmande än en polis, för en person som mår psykiskt dåligt.
Mikaela Abrahamsson och Fredrik Bengtsson tror att en sjukvårdare är mindre skrämmande än en polis, för en person som mår psykiskt dåligt.
I snart ett år har den psykiatriska akutbilen ryckt ut på alla självmordslarm i länet. Projektet har hyllats, både av patienter och sjukvårdspersonal.

– Något motsvarande projekt finns inte i hela världen, säger Fredrik Bengtsson, enhetschef på psykiatriska akutmottagningen på Norra Stockholms psykiatri vid S:t Görans sjukhus.

Den som brutit ett ben eller fått en hjärtinfarkt får träffa vårdpersonal, medan den som mår psykiskt dåligt eller vill ta sitt liv oftast får möta en polis, förklarar Fredrik Bengtsson.

– Det blir en stigmatisering i sig att polisen kommer hem till en. Där står grannarna bakom gardinen och kikar, det är alltid mer intressant med en polisbil än med en ambulans.

Pirjo Stråte, som är vice förbundsordförande i SPES, (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd), håller med.

– Jag vet flera personer som tagit sitt liv på grund av att någon anhörig ringt 112 när man varit suicidal, och då fått träffa polisen, inte sjukvårdare, vilket många upplever som kränkande.

Av den anledningen, men även för att förebygga självmord och få ner trycket på den psykiatriska akutmottagningen började den så kallade Pam-bilen att rulla i länet 30 mars i fjol. Bilen – en ombyggd ambulans – åker på alla självmordslarm, ibland tillsammans med polis, brandkår och vanlig ambulans och ibland själva.

Mikaela Abrahamsson, en av sex handplockade psykiatrisjuksköterskor som bemannar Pam-bilen, vet aldrig vad som väntar henne när hon kommer fram.

– Vi har fall där personen själv ringt och sagt ”hej då, nu kommer jag ta tabletter, eller hoppa”. Kommer man då hitta någon som är medvetslös? Hinna prata? Eller har personen redan hoppat? De fall som berört mest är dem som gäller barn, de är så hjälplösa.

Ibland får de veta om patienten är känd sedan tidigare. Ibland är ärendet ett vitt blad.

– Oftast bara pratar vi med personen när vi kommer fram. Vi står en bit ifrån för att inte bli ett hot. Och pratar. Sen brukar det lösa sig, när man väl fått kontakt.

Effekterna av att Pam-bilen började rycka ut har bland annat blivit att psykakuten, dit cirka 1 500 personer kommer varje månad, kunnat avlastas med 60-70 patienter. Många har i stället kunnat köras direkt till rätt ställe: hem, till beroendeakuten eller till en psykiatrisk mottagning.

– I och med att bilen är utrustad med fyra stolar bak så kan man som närstående följa med i bilen. Att som patient få möta Pam-bilens personal som kan veta vad man har för diagnos och köra en till rätt avdelning betyder väldigt mycket för många, säger Pirjo Stråte.

Mikaela Abrahamsson och kollegorna får nu också ofta en inblick i hur patienterna har det hemma.

– Många lever i misär och i stor ensamhet. Men det är också en fördel att vi kan förmedla den bilden till mottagningen om vi kör patienten dit, och förklara att ” nej, den här personen kan faktiskt inte åka hem”.

Polisen är nöjd med projektet. Så även brandkåren, vanliga ambulansen och många anhöriga och patienter. Och Fredrik Bengtsson är stolt.

– Det har gått otroligt bra med tanke på att detta är ett banbrytande projekt.

Motioner har nu lagts i flera olika landsting för att få igång fler Pam-bilar i landet.

Fakta

Rycker ut 4,7 gånger per dag

PAM, Psykiatrisk Akut Mobilitet. I projektet åker Pam-bilen – en ombyggd ambulans – ut på alla akuta självmords- och psykiatrilarm i Stockholms län.

Bilen dirigeras ut via SOS Alarm.

Projektet ägs av akutmottagningen på Norra Stockholms psykiatri i samarbete med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Initiativet kommer bland annat från brukarrådet på Norra Stockholms psykiatri, där SPES är en del.

Projektet startade 30 mars 2015 och ska pågå i två år. Till sommaren 2016 avgörs om projektet ska bli permanent.

Från starten till sista december 2015 har Pam-bilen ryckt ut 1 245 gånger genomsnitt 4,7 larm per pass.