Varma bänkar i ny väntsal

Täby centrum Till nästa vinter får bussresenärer till och från Täby centrum en ny bekväm vänthall med uppvärmda bänkar. Den nya bussterminalen placeras lite närmare Roslagsbanan, vilket gynnar dem som byter mellan buss och tåg. Kostnaden beräknas till 20 miljoner kronor.

En liknande terminal finns sedan tidigare i Jakobsberg.