Värmdö är en ”superkommun”

VÄRMDÖ Kommunen hamnar på femte plats när tidningen Dagens samhälle listar Sveriges ”superkommuner” – kommuner som har haft en konstant befolkningsökning över riksgenomsnittet de senaste tio åren.

För Värmdös del har befolkningen ökat med 21 procent under perioden.

Inflyttade från andra kommuner står för nästan hälften av befolkningsökningen, men är tätt följt av nyfödda. Invandring från andra länder står för minst del av ökningen.

Toppar listan gör Solna som har haft en befolkningsökning på 24 procent. Totalt finns 54 superkommuner med på listan.