Min lokala hjälte

Värmdö får miljonbidrag för att minska barngrupper i förskolan

Enligt Skolverkets nya riktmärken ska max 15 barn gå i samma förskolegrupp.
Enligt Skolverkets nya riktmärken ska max 15 barn gå i samma förskolegrupp.
Värmdö kommun får nära 4 miljoner kronor för att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Men Marie Bladholm (M), ordförande i utbildningsnämnden, är inte säker på att det behövs.

Stora barngrupper i förskolan har länge varit ett problem som gett upphov till debatt. I våras kom Skolverket därför ut med nya riktmärken på hur många barn som är rimligt att ha i en och samma förskolegrupp.

Svaret blev maximalt 15 barn.

Samtidigt uppmanade Skolverket kommuner runt om i landet att söka bidrag för att kunna minska barngrupperna. 13 förskolor i Värmdö kommun ansökte om fem miljoner kronor och blev beviljade nära 3,7 miljoner inför hösten.

Men Marie Bladholm (M), utbildningsnämndens ordförande, verkar inte tro att pengarna kommer att göra alltför stor nytta.

I en interpellation från socialdemokraterna, där partiet undrar om Värmdö kommun kommer att införa Skolverkets nya regler svarar Bladholm att hon är bekymrad över att föräldrar nu kommer att kräva att barngrupperna minskas – när det inte behövs.

”Skolverket har implementerat riktmärken och inte riktlinjer. Jag är bekymrad över att dessa riktmärken kommer att uppfattas som bindande av föräldrar och personal. Det leder till en kedja av förväntningar, krav, förändringar i verksamheten som idag fungerar och stora kostnader att organisera mindre grupper när det kanske är helt andra åtgärder som behövs”.

På frågan om vad hon är beredd att göra för att minska barngruppernas skriver hon att det inte är säkert att minskade barngrupper automatiskt ger en bättre kvalitet på verksamheten.

Det är något som Karin Aaseby (S) 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden reagerar på.

– Det är väldigt varierande storlek på barngruppstorlekar på våra förskolor i Värmdö. Vi har stora behov av att minska grupperna så pengarna är väldigt välkomna. Att Marie Bladholm är tvärsäker på att det inte behövs när alla forskare är eniga kring att minskade grupper gynnar barns utveckling är bekymmersamt, säger hon.

Fakta

830 miljoner kronor till minskade barngrupper

Totalt delar Skolverket ut 830 miljoner kronor till förskolor runt om i landet under hösten 2016 och våren 2017.

Pengarna ska användas till att utöka antalet barngrupper, minska antalet inskrivna barn eller börja använda nya lokaler.

Barn i totalt 2 800 förskolor kommer under hösten att kunna gå i mindre barngrupper än de skulle ha gjort om förskolan inte fått bidrag, enligt Skolverket.

Källa: Skolverket