Nya siffror: Så mycket växer Värmdö

Folkmängden ökade i Värmdö kommun 2018.
Folkmängden ökade i Värmdö kommun 2018.
Värmdö växte med drygt 950 invånare under 2018.
Fler flyttade dessutom in till kommunen från länet, än tvärtom, enligt ny statistik från SCB.

Värmdö kommun växte med drygt 950 invånare under förra året, enligt ny befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Ökningen motsvarar 2,6 procent av den totala folkökningen i Stockholms län. Fler personer flyttade till Värmdö från länet, än tvärtom. Totalt hade kommunen över 44 000 invånare vid slutet av 2018.

Mest i länet ökar folkmängden i Stockholms kommun. På topp fem-listan över de kommuner med störst folkökning hittar vi också Nacka, Järfälla, Haninge och Huddinge.

Ökning i länet – men mindre än prognosen

I hela Stockholms län ökade folkmängden med 36 000 under 2018, en ökning på 1,6 procent. Med invandring inräknat är det fler som flyttar till länet än härifrån. Däremot bröts flyttrenden gentemot övriga Sverige. Fler flyttade från Stockholms län till övriga Sverige jämfört med hur många som flyttade hit.

Det föddes något färre barn i länet jämfört med 2017 och antalet barn per kvinna har sjunkit. Totalt sett är den faktiska folkökningen något mindre än prognoserna från SCB och Region Stockholm.