Värmdö har färre bilar

VÄRMDÖ Antalet bilar på Värmdö har minskat. I slutet av förra året fanns 43 bilar per 100 invånare, vilket kan jämföras med rikssnittet på 47 bilar per 100 invånare. Positiva siffror, enligt myndigheten Trafikanalys.

– Med tanke på biltrafikens klimatpåverkan och trafikträngseln är det viktigt att biltätheten minskar, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.