Värmdö kan få en egen högskola

Centerpartiet vill starta en miljöhögskola där studenter lär sig hur man kan förbättra vatten­kvaliteten.

Nu ska kommunstyrelsen utreda möjligheterna till högre utbildning i Värmdö.

Både Socialdemokraterna och Centerpartiet har före­slagit etablering av högskoleutbildning i kommunen. Centern vill starta en miljö­skola.

Hans Lindqvist (C) tror att en sådan på sikt skulle förbättra vattnet som omger Värmdö.

– Vi är omringade av hav och har stora problem. Saltvatten tränger in i brunnar och övergödning från enskilda avlopp rinner ut i Östersjön, säger han.

Hans Lindqvist menar att studenternas forskning och utbildning kan användas i kommunens förbättringsarbete.

Det krävs ett utvidgat forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnet, även globalt. Det menar Centern i sin motion. Partiet menar att närheten till och problemen med vatten gör att just Värmdö är attraktivt för miljöföretagare och vattenforskare.

Hans Lindqvist tror att studenterna efter utbildningen exempelvis kan få jobb på bygg- och miljökontor runt om i landet.

– Utbildningen skulle kunna lyfta fram Värmdö, säger han.

Socialdemokraterna vill att kommunen satsar på utbildning inom design, keramik och miljöteknik. Partiet tycker att det är viktigt att behålla och utveckla Gustavsbergs koppling till industridesign.

I Värmdö kommuns vision för 2030 finns också en högskola med i bilden – tanken är att Ekobacken då ska ha utvecklats till ett centrum för företagande, forskning och utbildning med miljöprofil.

Under förra veckans möte i kommunfullmäktige beslutades att kommunstyrelsen nu ska ta fram en rapport som redovisar hur man kan gå tillväga för att etablera en högskoleutbildning i kommunen. Detta genom att bland annat utreda möjliga samarbetspartners och strategier.

Beroende på vad rapporten utmynnar i, kan planeringen av en högskoleutbildning starta.

Utbildningen skulle kunna lyfta fram Värmdö.Hans Lindqvist (C)