Värmdö kommun anmäls inte för LSS-neddragningar

Värmdö kommun har valt att inte anmäla sig själva enligt lex Sarah.
Värmdö kommun har valt att inte anmäla sig själva enligt lex Sarah.
Kommunen borde anmäla sig själv enligt lex Sarah för hur man handlägger LSS-ärenden, tyckte Socialdemokraterna.

Nu har initiativet avslagits.

De många nedskärningarna inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, gjorde att Socialdemokraterna i mars yrkade på att Värmdö kommun skulle lex Sarah-anmäla sig själva till inspektionen för vård- och omsorg, IVO. Det för att de ansåg att den nya hanteringen av LSS-ärenden var tveksam.

Vård- och omsorgsnämnden lovade att tänka på saken, men på nämndens senaste möte avslogs initiativet, något som oppositionen riktar kritik mot.

”En Lex Sarah-anmälan är en synnerligen befogad åtgärd sett i ljuset av de mycket stora neddragningar som gjorts vad gäller biståndet till funktionshindrade enligt LSS” skriver partiet i en reservation.

Partiet menar att Värmdö kommun borde förstå värdet av att få en oberoende bedömning av ifrågasatta tillvägagångssätt och ger Huddinge kommun som exempel, där moderaterna anmält sin flyktinghantering till IVO.

”Att Värmdö kommun inte förstår att en sådan åtgärd kan leda till en bättre hantering av de utsattas intressen beklagar vi”.