Värmdö kommun ryter ifrån om försenade trafikprojekt

Trafikarbetet med Grisslingerakan kan komma att skjutas upp.
Trafikarbetet med Grisslingerakan kan komma att skjutas upp.
Det är inte acceptabelt att senarelägga arbetet med nya Skurubron eller Grisslingerakan.

Det skriver Värmdö kommun i ett yttrande till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens tekniska justering i den så kallade länsplanen, som innebär att Trafikverket, Landstinget och Länsstyrelsen bedömer att man måste skjuta på arbetena med både Skurubron och Grisslingerakan har fått Värmdö kommun att reagera.

– Det är inte acceptabelt att länsstyrelsen senarelägger flera så viktiga projekt för Värmdöborna, projekt som kan bidra till ett mera hållbart resande och en bättre samhällsnytta, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

I yttrandet till Länsstyrelsen betonas att Värmdöborna är i stort behov av att alla planerade förbättringar av trafikinfrastrukturen genomförs planenligt, då över 60 procent av alla förvärvsarbetande pendlar ut från kommunen varje dag.

Ändringarna skulle innebära att Skurubron, som ursprungligen skulle byggas 2014-2016, byggs först 2018-2022. En fyrfältslösning på Grisslingerakan kan dröja till 2022, Hemmesta vägskäl senareläggs ett år och Slussens bussterminal byggs fyra år senare än planerat, först år 2019-2022.

Länsplanen för trafikinfrastruktur utgör grunden för finansiering av projekt under perioden 2014-2025. Innan beslut om justering tas har berörda kommuner, landsting och övriga berörda myndigheter ges möjlighet att yttra sig.