Värmdö en av kommunerna där hyresrätter ökar

Allt fler hyresrätter i Värmdö.
Allt fler hyresrätter har tillkommit i Värmdö.
Antalet hyresrätter i Värmdö har ökat med 22 procent. Samtidigt varnar hyresgästföreningen för att kommunen riskerar att tappa personal på grund av bostadsbrist.

Antalet hyresätter i Värmdö har blivit fler. Det visar siffror från statistiska centralbyrån som Lokaltidningen Mitt i har begärt ut.

Under perioden 1991-2016 har bostäder som går att hyra ökat med 22 procent, eller 550 lägenheter. Det gör Värmdö till en av de kommuner där hyresrätterna ökar.

I grannkommunen Nacka har däremot utbudet av bostäder som går att hyra minskat med nästan en fjärdedel under samma period.

För få hyresrätter riskerar ge personalbrist

Susanne Sjöblom, ordförande i Nacka-Värmdös hyresgästförening.Men trots att hyresrätterna har blivit fler är de fortfarande för få. Det menar Susanne Sjöblom, ordförande i hyresgästföreningen i Nacka och Värmdö.

– Värmdö Bostäder jobbar väldigt kreativt och gör om både förråd och garage till lägenheter. Så de är på rätt väg, men antalet lägenheter är absolut inte tillräckligt, säger hon.

Det är svårt att få tag på kockar på grund av brist på bostäder

Susanne Sjöblom ser problem med att brist på hyresbostäder gör det svårt att locka kompetent personal till Värmdö.

– Kursgårdar ute på Värmdö är drabbade, de har svårt att få tag på kockar och övrig personal på grund av brist på bostäder, säger hon.

”Lägenheterna är för dyra”

Hyresgästföreningen får också höra att det är äldre som inte kan sälja sin villa och flytta till hyresrätt, och ungdomar som bor kvar hemma längre.

– De bostäder som produceras är så dyra så yngre kan fortfarande inte flytta hemifrån.  Innan det behovet är täckt behövs fler billiga bostäder med låg hyra, säger Susanne Sjöblom.

Fakta

Bostadsrätterna desto fler

  • Under perioden 1991-2016 har antalet hyresrätter i Värmdö ökat med 550 stycken.
  • Antalet bostadsrätter har ökat med drygt 2 000 stycken.
  • I Nacka har antalet hyresrätter, under perioden 1991–2016 minskat med nästan en fjärdedel, från 9 883 till 7 521 hyreslägenheter.
Källa: SCB